برای ورود به کلاس آنلاین اطلاعات خود را وارد نمایید.

چنانچه برای ورود به سامانه نیاز به راهنمایی داشتید با ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی تماس حاصل نمایید. 02144849084